2-letni DJ Arch Jnr podbija serca internautów!

0
608

Dwuletni DJ Arch Jnr podbija internet. Utalentowany dzieciak stworzył miks walentynkowy, żeby „pokazać, jak bardzo kocha i docenia swoich fanów z całego świata”.
DJ Arch Jnr ma zaledwie dwa lata, ale już podbił serca prawie dwudziestu tysięcy osób, które polubiły jego stronę na Facebooku. Jeśli dalej w takim tempie będzie przyciągał nowych słuchaczy, niedługo wyrośnie na DJ-a światowej sławy.

O chłop­cu nie wia­do­mo zbyt wiele. Z jego ofi­cjal­nych pro­fi­lów na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych można do­wie­dzieć się tylko tyle, że DJ Arch Jnr to dwu­let­ni DJ z Po­łu­dnio­wej Afry­ki, któ­re­go pasją jest mu­zy­ka. Co do tego nikt chyba nie ma wąt­pli­wo­ści – chło­piec nie dość, że zaj­mu­je się DJ-ką, na jed­nym z ostat­nich fil­mi­ków na­gry­wa wo­ka­le do pew­ne­go utwo­ru. Na­le­ży też dodać, że pod­czas two­rze­nia mu­zy­ki dwu­let­ni DJ Arch Jnr udo­wad­nia, że jest praw­dzi­wym show­ma­nem.

Zo­bacz­cie wideo:

 

 

 

źródło: onet.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here